Skip to main content
search

Cucumber, düz metin olarak yazılmış senaryolarımızı, otomatize testlere dönüştüren bir araçtır.

Senaryolarımızı kodlarken, programlama dili olarak Ruby kullanmayı tercih ettik. Ruby için kütüphaneler Gem olarak adlandırılıyor. Cucumber’in çalışması için Selenium Web Driver, Watir Webdriver Gemlerinin sistemde yüklü olması gerekiyor. Geliştirme ara yüzünde olarak RubyMine kullanıyoruz.

Cucumber testleri Davranış (feature) ve Senaryo olarak iki temel kısımdan oluşur.

kod1

Örnekte görüldüğü gibi öncelikle bir davranış tanımlıyoruz daha sonra ise buna uygun bir senaryo belirliyoruz. Tanımlanan Feature Agile geliştirme metodolojisindeki User Story’ye denk düşecek şekilde yazılır. Yazılan Feature’lar geliştirme ekibinde bulunan herkes tarafından anlaşılabilecek bir yalınlıkta yazılı olduğundan ekip için iletişimde de büyük kolaylık sağlar.

Feature ve Scenario’lar oluşturulduktan sonra Cucumber sayesinde hazırlamış olduğumuz senaryomuzun Given,  When, Then, And  ile başlayan her satırına (step definition), denk gelen bir kod bloğu oluşturuyoruz. Her satır için çalışması gereken test kodunu, belirlenen blokların içine yazıyoruz.

kod3

Sonuç olarak Cucumber kullanmanız durumunda , yazılan feature ve test senaryolarının anlaşılabilirliği bir seviye artmış olur ve kodlama bilgisi gereksinimi ortadan kalkar. Böylece  mevcut projenize daha fazla kişiyi  dahil eder, ekibinizden daha fazla fayda elde etmiş  olursunuz.

Yazar: Hakan Uzunkaya

 

Close Menu