Skip to main content
search

Kod Kalitesi
ve Kod Analizi

Kod Kalitesi ve Analizi, statik ve dinamik analiz yöntemleri ile yazılım geliştirme yaşam döngüsünün (SDLC) erken safhalarında hata ve zafiyetlerin tespit edildiği test yaklaşımıdır.

Neden Kod Kalitesi ve Kod Analizi?

Kod Kalitesi ve Analizi hizmeti ile geleneksel testler aracılığıyla tespit edilmesi zor olan ve ilerleyen dönemlerde sorunlara neden olabilecek teknik borçların ortaya çıkarılması sağlanır. Böylece kaliteli yazılım geliştirme faaliyetleri desteklenerek teknik olgunluk seviyesi yüksek projelerin hayata geçirilmesine imkan verilmiş olur.

Keytorc, sunduğu Kod Kalitesi ve Analizi hizmetiyle başta yazılım geliştirme uzmanları olmak üzere kurum içinde kalite kültürünün oluşturulması ve bu doğrultuda teknik iyileştirmelerin yapılması konusunda destek verir. 

Yazılım uzmanlarının kaliteli kod yazmaya yönlendirilmesi

Hataların erken safhalarda tespit edilmesi

Konvansiyonel yöntemlerle bulunamayacak hataların tespiti

Statik-Dinamik Testlerle CI/CD süreçlerinin entegrasyonu

Teknik borca yol açan potansiyel hata kaynaklarının tespiti

Ekip İçerisindeki ürün farkındalığı ve etkin İletişimde artış

Kod Kalitesi ve Analizi Hizmet Seviyeleri

1

Core

Core seviyesinde, kaliteli kod geliştirme prensip ve pratikleri üzerine odaklanılır. Yazılım geliştirme projelerinde sürdürülebilirlik, güvenilirlik, performans ve ölçeklenebilirlik adına yapılması gerekenler ortaya konularak, statik ve dinamik analiz araçlarının kurulumu ve eğitimi ile desteklenir. Ayrıca temel düzeyde raporlama ve kontrol adımı ile yazılımcıların bireysel gelişimi ve üretkenliği artırılır.
2

Delivery

Delivery seviyesinde Core seviyesindekilere ek olarak, Review sürecinin kurgulanması, sürekli iyileştirme kültürünün desteklenmesi, kod analizi sürecinin CI ve DevOps adımları ile entegre edilmesi gibi yönetim ve mühendislik iyileştirmeleri gerçekleştirilir.
3

Enterprise

Enterprise seviyesinde, kurum içerisinde bilgi senkronizasyonunun sağlanması için gerçek zamanlı Dashboard’lar, yönetici bilgilendirme adımları ve araç özelleştirmeleri ile desteklenen yaygınlaştırma çalışmaları gerçekleştirilir. Bu sayede kurum içerisindeki yazılımcı ve yöneticilerinin aynı stratejik doğrultuda ilerlemeleri desteklenir.

18

Yıl

22

Farklı Ülke

20

Sektör

420

Kurumsal Referans

600

Proje (Remote & On-site)

100

Satır Kod

Kod Kalitesi ve Analizi Hizmeti

Sorularınız var mı?

İlgili
Yayınlar

#Kitaplar
#Raporlar
#Akademik Makaleler

İlgili
İnovasyonlar

#Test Otomasyonu
#Performans Testi
#Test Capability Rating

Close Menu