Skip to main content
search

Performans Testleri

Performans testleri, test edilmesi istenen sistemin belirli bir yük altında, nasıl tepki verdiğinin ölçülmesi için gerçekleştirilen yazılım testi aktivitesidir.

Neden Performans Testi?

Performans testleri, yazılım ürünü veya sistem için yapılacak testlerin koşum şekillerine göre; Load, Stress, Endurance, Spike, Scalability gibi alt test türlerinde gerçekleştirilir.

Gereksinimlere göre koşulacak bu performans testi türleri aracılığıyla ilgili yazılım ürününden ve projesinden beklenen performansın hangi aşamada olduğu gözlemlenir.

Keytorc yaklaşık 20 yıllık performans testi tecrübesi ile performans testi ekosistemindeki tüm araç ve altyapı sağlayıcılarından, tamamen bağımsızdır. Bu nedenle, şirketlerin tercih ettiği tüm hazır sistemler üzerinde çalışabilir; gerektiğinde ticari ya da açık kaynaklı ayrımı gözetmeksizin “doğru” yaklaşımı önerir.

Kullanıcı kapasitesi
ölçümü

Farklı yüklerde performans ölçümü

Anlık yük karşılama kapasitesi ölçümü

Donanım – kapasite
İlişkisi ölçümü

Sistem cevap verme limiti tespiti

Yeniden cevap verme limiti ölçümü

Performans Testlerinde Proje İşleyişi

1

Test Stratejisinin Belirlenmesi

Cloud / Local
2

Yük Seviyelerinin Belirlenmesi

3

Performans Test Ortamının Hazırlanması

4

Testlerin Koşulması ve Raporlanması

Desteklenen Performans Testi Araçları

Performans Testi Referanslarımızdan Bazıları

Performans Testi Hizmeti

Sorularınız var mı?

İlgili
Yayınlar

#Kitaplar
#Raporlar
#Akademik Makaleler

İlgili
İnovasyonlar

#Test Otomasyonu
#Performans Testi
#Test Capability Rating

Close Menu