Skip to main content
search

Kullanılabilirlik Testi

Kullanılabilirlik Testi, bir ürünün mevcut tasarım ve kurgusunun potansiyel kullanıcıları tarafından ne kadar kolay anlaşılabilir ve sezgisel şekilde kullanılabilir olduğunun tespit edildiği test türüdür.

Neden Kullanılabilirlik Testi?

Kullanılabilirlik Testi, bir ürünün barındırdığı kullanılabilirlik hatalarını minimum düzeye indirerek ürünü en iyi şekle getirmeyi amaçlar. Kullanılabilirlik testlerinde yalnızca ürünün kullanılabilirliği değil kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları da gözlemlenir.

Kullanılabilirlik Testinde, prototip aşamasındaki bir ürünle ilgili öncelikle hata ve kullanıcı içgörüleri gözlemlenir, daha sonra gözlemler doğrultusunda düzenlemeler yapılır. Ürünün olgunlaştığı noktalarda ise bu test; kullanıcılardan alınan geri bildirimler sayesinde navigasyon, dönüşüm, işlem hızı ve benzeri konularda kullanıcıların çoğunluğu için sistemin mükemmele yakın bir kullanılabilirliğe sahip olmasını mümkün kılar.

Kullanılabilirlik hatalarının minimuma indirilmesi

Prototip ürünlerdeki hataların canlı öncesi tespiti

Erken tespit edilen hataların düşük maliyetle giderilmesi

“Sezgisel kullanım” İmkanı sunacak ürünler oluşturulması

Kullanılabilirlik Testi Hizmetinin Kapsamı Nedir?

1

Bağlamsal Kullanıcı Gözlemi

2

Kullanıcı Gözlemi - Laboratuvar

3

Kullanılabilirlik Uzman Görüşü

4

Benchmarking

18

Yıl

22

Farklı Ülke

20

Sektör

420

Kurumsal Referans

600

Proje (Remote & On-site)

100

Satır Kod

Kullanılabilirlik Testi Hizmeti

Sorularınız var mı?

İlgili
Yayınlar

#Kitaplar
#Raporlar
#Akademik Makaleler

İlgili
İnovasyonlar

#Test Otomasyonu
#Performans Testi
#Test Capability Rating

Close Menu