Skip to main content
search

Geçtiğimiz hafta Kiev’de gerçekleştirilen SeleniumCamp organizasyonundaydık. Yönetim ekibimizin dikkat çekici sunumlardan birini gerçekleştirdiği etkinlikte, Marcus Merrell‘in sunumu akıllarda kalan bir diğer önemli içeriğe sahipti.

Test Otomasyon Olgunluk Değerlendirmesi

Merrell konuşmasında, yazılım test otomasyonu olgunluk değerlendirmesi üzerine tecrübe ve fikirlerini paylaştı. Birçok organizasyonun sürdürülebilirlik açısından sorun yaşadığı otomasyon projelerini belirli metrikler çerçevesinde değerlendirmenin, mevcut altyapının hangi seviyede olduğunu ölçümleme olanağı sağladığını belirtti.

Keytorc olarak uzun süredir kullanımını desteklediğimiz Page-Object Design Pattern, 3-Tier Architecture yaklaşımların belirli metrikler çerçevesinde değerlendirilmesinin sektörde önemli bir iyileşme sağlayacağı belirtildi. Zira, bu sayede daha az Technical Debt’e (dolayısıyla daha sürdürülebilir) sahip olan otomasyon projelerini görebilme şansımız olacak gibi görünmekte.

Sunumda aktarılan yaklaşımda, 3 Katmanlı Mimarinin her bir katmanını ayrı ayrı değerlendirme gerekliliğinin altı çizildi. Örneğin, Test Katmanında kullanılan her otomasyon komutu, Locator, Hard-Coded Beklemeler, Global Bekleme durumları alınan puanı düşürürken, bu seviyede kullanılan Assertion’lar ve Page-Object çağrıları puanı arttırıcı rol oynamakta.

Page seviyesini incelediğimizde benzer bir şekilde; yüksek satır sayısı, kullanılan Assertion’lar, Hard-Coded beklemelerin puanı düşüreceği, Relative Locator kullanımlarının da puanı arttıracağı söylenebilir. Benzer şekilde üst sınıflar için (Utility) farklı kriterler kurgulanabilir.

Sayfa üzerindeki öğeleri bulmak için kullanılan Locator’lerin yapısı yine otomasyon kodlarının kalitesini belirleyen önemli faktörlerden. Unique Locator’lerden başlayarak Absolute Path’lere kadar düşen bir puanlandırma söz konusu bu tarafta ise.

Toplam değerlendirme, belirtilen alanlarda alınan puanların ortalamalarından gelmekte. Özellikle Locator tarafında verilen puanların daha ağırlıklı olması, oldukça doğru olacaktır.

Merrell, projesinin sonraki adımlarında bu değerlendirmeyi olarak yapabilen bir Statik Kod Analiz aracı ve akabinde yazılım platformlarına entegre olabilen SDK’lar geliştirmek istediklerini ekledi.

Kısaca, yaklaşımının oldukça etkin olduğu söylenebilir. Benzer şekilde bir değerlendirme, Test Otomasyon Projelerinin iyileşmesi ve yatırım geri dönüşünün daha hızlı alınmasını sağlayacaktır.

Marcus Merrell’in Sunumu

Berk Dülger
Keytorc, Consultant

 

Close Menu