Skip to main content
search

Yazılım Testinde Uluslararası Trendler – 2014

By 2014-02-28No Comments

1- Bulut Bazlı Performans Testleri (Cloud Based Performance Testing)

Bir kaç sene öncesine kadar performans testleri için şirketlerin kendi test ortamlarını kurmaları gerekiyordu. 1000 sanal kullanıcı ve üzerinde yük gerektiren testlerde bu durum donanım maliyetini artırıyor, proje bütçelerini olumsuz etkiliyordu.

Artık bulut  bilişim teknolojileri sayesinde istenilen seviyede yükü farklı lokasyonlardaki bulut sunucuları üzerinden uygun maliyetlerle  oluşturup, performans testlerinin bütçesini önemli ölçüde azaltmak mümkün hale gelmiştir.  Bu sayede yük senaryolarının yaratılması ve performans test sonuçlarının analizi gibi katma değerli aşamalara daha fazla zaman ayrılabilmektedir.

2- Selenium ile Test Otomasyonu (Test Automation with Selenium)

Test otomasyonunda en önemli başarı faktörlerinden birisi doğru test aracını seçmektir. Çok sayıda ticari ve ücretsiz open source aracın olduğu test otomasyon pazarında son birkaç senede Selenium en çok kullanılan araçlardan bir tanesi haline gelmiştir.

Ücretsiz olmasına rağmen Selenium esnek, güvenilir ve özellikle regresyon testleri için zengin özelliklere sahip bir otomasyon aracıdır. Selenium’un bir çok farklı test otomasyon aracı ve yazılım geliştirme platformu ile entegrasyon özelliği bulunmaktadır. Selenium ile test otomasyonundan tam olarak faydalanmak için alttaki kritik başarı faktörlerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir:

 • Selenium WebDriver projelerinizde katmanlı mimari kullanın
 • Page-Object tasarım şablonunu kullanarak test kodlarınız ile iş katmanını birbirinden ayırın. Bakım maliyetlerinizi gözle görünür ölçüde azaltın
 • Parametrik data-driven yaklaşım ile test datası kaynaklı sorunları minimuma indirin
 • Dinamik bekleme mekanizmaları ile Ajax ve Javascript yüklemeleri nedeniyle yaşadığınız sorunları çözün
 • Maven, Ant gibi build araçları ile projelerinizin altyapısını çok daha sorunsuz hale getirin
 • Test otomasyon kümenize regresyon testleriniz yanında, sürekli tekrar eden ve/veya farklı parametler ile test edilmesi gereken senaryoları da ekleyin
 • Continuous-Integration araçları ile testlerinizi belirli aralıklarla, ek tetikleme ihitiyacı olmadan koşun
 • Selenium’un doğru pluginlerini seçip efektif kullanın
 • Test scriptlerini yalnız regresyon testleri değil, cloud bazlı performans testlerinde de kullanın
 • Test verilerini belirlerken test kapsamını artırmak için pair-wise ve diğer combinatorial ileri seviye test tekniklerinden faydalanın

3- Kullanılabilirlik Testleri  (Usability Tests)

Kullanılabilirlik testleri yazılımların ya da cihazların kullanıcı arayüzlerinin sunduğu kullanıcı deneyiminin ve kullanılabilirliğinin uluslararası teknikler kullanılarak ölçümlenmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulmasıdır. Testler uzman görüşü ve kullanıcı gözlemi şeklinde iki seviyede yapılmaktadır. Kullanılabilirlik testlerinden tam olarak faydalanmak için aşağıdaki uluslararası en iyi uygulamaların (best practices) dikkate alınması gerekmektedir:

 • Testler öncesinde persona çalışması yaparak testlere katılması gereken doğru kullanıcı gruplarını belirleyin.
 • Teste çağıracağınız kişilerle telefon görüşmesi ve sosyal medya analizi yaparak persona’ları temsil ettiklerinden emin olun.
 • Ekranlarda sizin için önemli olan bölgelere olan kullanıcı ilgisini ölçmek için Göz İzleme (Eye Tracking) yönteminden faydalanın.
 • Kullanılabilirlik test senaryolarını persona bazında farklılaştırın.
 • Kullanıcılara testlerde çok fazla test senaryosu vermeyin.
 • Test kullanıcı sayısını persona başı 5-10 arasında tutun. Bunun daha fazlası size yeni geri bildirim vermeyecektir ve test süresini artıracaktır.
 • Testi daha sonra incelemek için test esnasında not almak ve kayıt yapmak faydalıdır.
 • Kullanıcı test esnasında yanlış yoldan gidiyor ve yardım istiyor ise, ona yardım etmeyin. Bunun yerine kullanıcıyı ürününüzün içinden cevapları bulması için teşvik edin.

4- Büyük Veri ve Test Veri Yönetimi Optimizasyonu (Big Data and Test Data Management)

Big Data trendinin etkisini daha fazla göstermesine paralel olarak kurumların veri çeşitliliği ve miktarı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Klasik veri kaynakları dışında özellikle sosyal medya ve mobil uygulamalardan gelen gerçek zamanlı veriler veri yönetimini daha da zorlaştırmaktadır.  Bu durum test veri yönetimini de benzer şekilde etkilemektedir. Yazılım testlerinin etkinliğini belirleyen en önemli unsurlardan bir tanesi kullanılan test veri setidir. Testlerin dar bir test veri setiyle yapılması:

– test kapsamının düşmesine

– testlerin yanlış sonuçlar vermesine

– canlıda beklenmeyen hataların çıkmasına neden olmaktadır.

Test veri setlerinin optimum seviyede doğru verilerle oluşturulabilmesi için iki kritik başarı faktörü bulunmaktadır.

1- Milyonlarca test verisi içerisinden test kapsamını belli seviyede sağlayak test veri kümesinin oluşturulabilmesi için uluslararası test tekniklerinin kullanılması

– Denklik sınıfı test tekniği (equivalance partitioning test technique)

– Sınır değer test tekniği (boundary value test technique)

– Pairwise test tekniği

– Combinatorial test tekniği

– ….

2- Doğru test veri yönetimi aracının seçilmesi

– Canlı ortamdaki verileri maskeleyerek test verisi oluşturan araçlar

– Girilen veri tiplerine uygun rastgele test verisi yaratan araçlar

5- Mobil testler (Mobile Web and Application Testing)

Mobil cihazlardan yüksek hızlı internet erişiminin sağlanması ile beraber mobil uygulamaların gerek bireysel gerekse kurumsal kullanımı yoğun seviyelere ulaşmıştır. Bu durum paralelinde bu uygulamaların testlerine olan ihtiyacı da artırmıştır.

Mobil uygulama testlerinde en önemli zorluk aynı testlerin farklı çeşitte onlarca mobil cihaz üzerinde test edilme ihtiyacıdır. Bu zorluğu aşmak için mobil cihazları simule eden (simulators and emulators) ve tekrarlayan testleri otomatize eden (mobile regression test tools) mobil test otomasyon araçlarının kullanımı gerekmektedir.

Bu yıl 29-30 Mayıs tarihlerinde Sheraton Maslak otelinde Mobile Testing : Testing on the move teması ile Turkish Testing Board tarafından yapılacak Testistanbul konferansında uluslararası uzmanlar tarafından mobil test teknikleri ve araçları konusunda sunumlar ve gösterimler yapılacaktır.

 

Bu trendler ile ilgili daha  fazla bilgi almak için Keytorc Test Yöneticileri ile iletişime geçebilirsiniz: www.keytorc.com

 

Leave a Reply

Close Menu