Skip to main content
search

Erken test, testin 7 prensibinden biridir. Yazılım yaşam döngüsünün başında teste başlamak bize birçok avantaj sağlar. Yazılım yaşam döngüsünün(SDLC) her aşamasında hata bulunabilir. Bu nedenle sonraki aşamalardaki hataları en aza indirmek için yazılım geliştirme yaşam döngüsünün başında teste başlamak oldukça önemlidir. Böylece yazılım yaşam döngüsünün planlama ya da analiz aşamasında bulunan hataların sonraki aşamalarda daha büyük bir sorun haline gelmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

Çoğu zaman yazılım test edilmesi için yeterli zaman bulunmaz. Bu nedenle ürün kalitesini etkileyen test sürecini daha riskli hale getirir. Test sürecinin bütün aşamalara yayılması test süreci üzerindeki zaman baskısını ortadan kaldıracak ve testlerin daha sağlıklı koşulması için gerekli ortamı oluşturacaktır. Böylelikle test kapsamı artacak ve yazılım kalitesine destek sağlayacaktır.

Analiz ve dizayn aşamasında gereksinim analizinin doğru olması ve kullanıcı hikayelerinin doğru kurgulanması ürünün gereksinimleri karşılamasında önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gözden geçirmelerin yapılması etkili test planlamasının yapılmasına yardımcı olur.

Analistler tarafından yapılan araştırmalarda hataların yarısından fazlasının planlama ve tasarım aşamasında bulunduğu görülmüştür. Hata düzeltme maliyetini ve zamanını azaltmak için planlama ve tasarım aşamasında gözden geçirme yapılmalı ve böylece erken aşamada hata varsa daha sonra geliştirmeye geçilmeden ayıklanma yapılmalıdır. Böylelikle geliştirme aşamasında bulunan hataların minimuma indirilmesi ve hataların çözülmesine ayrılan zaman da azaltılmış olur. Ayrıca sonraki aşamalarda hata düzeltme maliyetinin 10 ile 100 kat arasında arttığı görülmektedir. 

Erken testin bir diğer faydası da yazılım bilgisinin artmasına katkı sağlamasıdır. Daha iyi test senaryolarının yazılması, yazılımın daha iyi anlaşılması ile mümkün olacaktır. Yazılımın erken test edilmesi, test mühendisinin yazılımı daha iyi bilmesini ve bu yazılımı test etme yeteneğinin gelişmesini sağlar.

Genel olarak, yazılım test maliyetinin düşürülmesi için geliştirme sürecinin erken aşamalarında teste daha fazla zaman ayırmanın çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani planlama ve analiz hatalarının tespit edilmesi yazılımın canlıya çıkıncaya kadar olan SDLC sürecinin daha az maliyet ve zamanla tamamlanmasına büyük ölçüde katkısı olur.

Uğur Altaş

Close Menu