Skip to main content
search

  • Agile ortamlarda her bir sprintte doğan regresyon test ihtiyaçlarını otomatik hale getirin
  • Dinamik bir ortamda test otomasyonu yapılması gerektiği için GUI bazlı yerine API bazlı test otomasyon ortamı kurun
  • Selenium gibi ücretsiz fakat endüstri standardı haline gelmiş güvenilir test otomasyon araçlarını etkin kullanın
  • Sprint planning aşamasında test otomasyonu için gerekli eforu küçümsemeyin
  • Agile ekiplerde test otomasyon ihtiyacı nedeniyle testin yalnız test değil yazılım ekibinin de görev tanımına girdiğini ekibe aktarın
  • Continuous integration ve DevOps gibi kavramlar konusunda test ekibininizi de eğitin
  • Otomatize testlerinizi her bir check-in sonrasında tekrar edin.
  • Unit seviyesinde yakalayamayacağınız sorunları entegrasyon yada ui seviyesinde yakalayabileceğinizi unutmayın.
  • Alsa hatalı bir build üzerinde kod gönderimi yapmayın.
  • Otomasyon kodlarından canlı sistemler için de faydalanın

Test otomasyonu ile ilgili daha fazla bilgi almak https://www.keytorc.com/yazilim-test-otomasyon-araclari/   ya da https://www.keytorc.com/files/keytorc_test_automation.pdf

Close Menu