Skip to main content
search

Test otomasyonu için çok sayıda open-source araç bulunuyor. Bunlardan biri de Selendroid (github.com/selendroid/selendroid). Selendroid, native veya hybrid Android uygulamalarının test otomasyonu için kullanılabiliyor. Özellikle Selenium Webdriver API’ını desteklemesi sayesinde oldukça kolay bir şekilde öğrenilip uygulanabilirken, testlerin gerçek ve emulator cihazları üzerinde koşabilmesi ile önemli bir avantaj sunuyor.

Ancak tahmin edilebileceği gibi iOS tarafında desteği bulunmuyor ve bu nedenle en önemli rakibi Appium karşısında kritik bir dezavantaja sahip.

Buna rağmen hemen hemen tüm Android projelerde kullanılmaya uygun olan Selendroid’in kullanımı ile ilgili bazı ayrıntılardan bahsedeceğiz.

Selendroid Hızlı Başlangıç Kılavuzu

  • selendroid-standalone.jar’ı indirin ve çalıştırın.

java -jar selendroid-standalone-0.16.0-with-dependencies.jar -app selendroid-test-app-0.16.0.apk

  • http://localhost:4444/wd/hub/status üzerinden Selendroid’in çalıştığını kontrol edin.
  • Gerekli capability’leri tanımla ve Webdriver’ı yaratın.


SelendroidCapabilities capabilities = new SelendroidCapabilities("io.selendroid.testapp:0.16.0");
capabilities .setPlatformVersion(DeviceTargetPlatform.ANDROID19);
capabilities .setModel("Nexus 7");
capabilities .setEmulator(true);
WebDriver driver = new SelendroidDriver(capabilities );
WebElement inputField = driver.findElement(By.id("my_text_field"));
Assert.assertEquals("true", inputField.getAttribute("enabled"));
inputField.sendKeys("Selendroid");
Assert.assertEquals("Selendroid", inputField.getText());
driver.quit();

Selendroind Kullanımında Nelere Dikkat Edilmeli?

Selendroid kullanmaya, aslında tüm mobil otomasyon araçlarına, başlarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunları en basit anlamıyla emulator ve gerçek cihaz kullanımı altında gruplamak mümkün.

– Emulator Kullanımında,

  • Mümkün olduğunca Intel X86 Emulator Accelerator kullanının.
  • RAM için en az 1024, VM Heap için 32 MB yer ayırın.
  • Host GPU’sunu kullanın.
  • Çalıştırabileceğiniz emulator sayısının host cihazın kapasitesi ile doğru orantılı olduğunu unutmayın.

– Gerçek Cihaz Kullanımında,

  • Ekran kilidinin kapalı olduğundan emin olun.
  • Mobil cihazın, USB üzerinden otomasyon aracının çalıştığı host bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.

 

Berk Dülger
Consultant – Keytorc

 

Close Menu