Skip to main content
search

Keytorc olarak Budapeşte’de yapılan Craft-Conf 2016 konferansında Continuous Delivery üzerine yapılan sunumlara katıldık. İçlerinden en ilgi çekeni olan UC Berkeley’den Jez Humble’ın sunumunda elde ettiğimiz en büyük çıkarım, Continous Delivery (CD) kavramının iki boyutlu ve yaşayan bir organizma olarak ele alınması gerekliliği oldu. Bu boyutlardan ilki Continuous Delivery’yi oluşturan IT süreçleri ve ikincisi ise CD sayesinde gelişim gösteren organizasyonel süreçler.continuous_delivery

Continuous Delivery’yi Oluşturan IT Süreçleri

Versiyon Kontrolü:

Hali hazırda birçok organizasyon efektif bir kod versiyonlama sistemi kullanıyor ve yapılan araştırmalar iyi bir versiyon kontrolünün CD süreçlerinde %28’lik bir katkısı olduğunu gösteriyor.

Test Otomasyonu:

Farklı ortam ve cihazlar üzerinde testlerin yapılması gerektiğinden unit, entegrasyon ve sistem test eskisinden daha önemli bir hâl aldığı gözlemlenmekte. Bu problemi çözmek için süreçlerine test otomasyonu ekleyen organizasyonlar CD süreçlerine %46’lık bir katkı sağladığı görülüyor.

Deployment Otomasyonu:

Sık sürüm çıkılan projelerde otomatize edilmemiş konfigürasyon ve deployment süreçleri yüksek miktarda efora ve hata oranlarını artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle iyi bir deployment otomasyonunun katkısının %5 olduğu görülüyor.

Sürekli Entegrasyon (CI):

Sürekli entegrasyon ile sık release çıkılan projelerde yazılımcılar kodlarını ortak repository ile hızlı bir şekiilde entegre edebilmekte ve çıkabilecek hataları önceden tespit edebilmekteler. Ölçümlerde bu uygulamanın süreçlere etkisinin ise %42 olduğu anlaşılıyor.

Continuous Delivery ile Gelişim Gösteren Organizasyonel Süreçler

Yukarıdaki 4 disiplini başarılı bir şekilde kurgulayan organizasyonlarda CD kültürü yerleşerek; yazılım geliştirme aktiviteleri daha az efor ve kaynak gerektiren eylemlere dönüşmekte ve organizasyonlar aşağıdaki kazanımları elde etmekteler.

Regresyon Etkisi:

Otomasyon etkisiyle, değişikliklerin yol açtığı hasarlar %24 oranında azalıyor.

IT Peformansı:

Otomasyon ve sürekli entegrasyon sayesinde%50’ye yakın bir iş gücü kazanımı oluyor ve IT daha verimli işler için vakit ayırabiliyor.

Tükenmişlik Sendromu:

Yazılım ekiplerinde tükenmişlik sendromu %18 oranında azalıyor.

Deployment Sıkıntıları:

Versiyon kontrolü ve deployment otomasyonu sayesinde deployment sırasında yaşanan sıkıntılarda %68’lik bir azalma gözlemlenmekte.

Bu kazanımlarla birlike gelişim gösteren organizasyonel kültür, eşzamanlı olarak tükenmişlik sendromuna ve IT performansına olumlu etkide bulunuyor. Sonuç olarakta proje ekipleri ve organizasyon daha yüksek performans ve konsantrasyon ile çalışabiliyor.

Canberk Akduygu
Keytorc – Danışman

 

Close Menu