Skip to main content
search

Kurulum

Git üzerinde temel işlemleri  yapmak için Github aşağıdaki adresler de kullanıcılara görsel  bir arayüz sunmaktadır.

Windows

https://windows.github.com

Mac

https://mac.github.com

Lİnux

https://git-scm.com

Başlangıç Ayarları

Git kullanıcı bilgileri aşağıdaki şekilde ayarlanmaktadır.

$ git config  –global  user.name  “[name]”

Git üzerinde yaptığınız işlemler için görünen isim bu şekilde ayarlanmaktadır.

$ git config  –global  user.mail         “[email]”

Git üzerinde yaptığınız işlemler için görünen mail adresi bu şekilde ayarlanmaktadır.

$ git config  –global  color.ui  auto

Komut  istemcisinin renk ayarı için kullanılmaktadır.

Repository Oluşturma

$ git init [project-name]

Kullanıcının kendi localinde repository oluşturur.

$ git clone [url]

Kullanıcı kendi localine verilen adresteki  repository i ekler.

Make Changes

$ git status

Repository üzerinde yapılan bütün işlemleri gösterir.

$ git diff

Repository üzerinde yapılan değişikliklerden sonra dosyalar arasında oluşan farklılıkları gösterir.

$ git add [file]

Commit yapmadan önce commite eklenecek dosyaları stage kısmına ekler.

$ git diff –staged

Stagedeki  dosyalar ile versiyondaki dosyalar arasındaki farkları gösterir.

$ git reset [file]

Stagedeki  dosyaları add edilmemiş konuma getirir.Bu işlem yapılırken dosyaların içerikleri korunur.

$ git commit -m “[descriptive message]”

Stagede bulunan dosyaları verilen tanımlayoco mesaj ile versiyona ekler.

GROUP CHANGES

$ git branch

Repository  de bulunan bütün brancleri listeler.

$ git branch [branch-name]

Verilen isimle yeni bir branch oluşturur.

$ git checkout [branch-name]

Verilen isimdeki branch e geçiş yapar.

$ git merge [branch]

Mevcut brach ile verilen branch i merge eder.

$ git branch -d [branch-name]

Verilen braanch merge edilmişse siler.

REFACTOR FILENAMES

$ git rm [file]

Dosyayı hem localden hem version üzerinden siler

$ git rm –cached [file]

Dosyayı version dan siler.Dosya local de kalmaya devam eder.

$ git mv [file-original] [file-renamed]

Commit etmeden önce verilen dosyanın ismini değiştirir.

SAVE FRAGMENTS

$ git stash

Çalışma dizinimizdeki bütün değişiklikleri kaydeder ve clean hale getirir.

$ git stash list

Bütün stash leri bize gösterir

$ git stash pop

En son alınan stash i etkinleştirir

$ git stash drop

En son alınan stash i siler

REVIEW HISTORY

$ git log

Branch üzerindeki son commit leri tanımlayıcı mesajlar ile gösterir.

$ git log –follow [file]

Verilen geçmiş dosyalarına bakar.

$ git diff [first-branch]…[second-branch]

İki branch arasındaki farkları gösterir.

$ git show [commit]

Verilen commit ile ilgili olarak bilgi verir.

REDO COMMITS

$ git reset [commit]

Verilen commit den önceki hale dönüş yapar.Local deki değişiklikleri tutar.

$ git reset –hard [commit]

Verilen commite bütün değişiklikleri göz ardı ederek döner.

SYNCHRONIZE CHANGES

$ git fetch [bookmark]

Repositoryi çalışma dizinine alır.

$ git merge [bookmark]/[branch]

Fetch edilmiş branchi verilen branch  ile merge eder.

$ git push [alias] [branch]

Localimizdeki değişiklikleri remote repository e gönderiri.

$ git pull

Remote daki en son güncel olan repository locale alınır.

 

Button Text

 

Close Menu