Skip to main content
search

1. “Discovery” ve “Delivery” fazlarının birbirlerinden bağımsız ama iç içe ve dengeli düşünülmesi gerekiyor.

2. Sprint planlamada yeni kavramlar :  “Unkown Unkown” , “Known Unknown” ve “Known know”.

3.  “NoEstimates” session: Planlamada prediction yerine forecast’in yapılması.

4. “NoEstimates” session: Forecast’in predictiondan farkının historical data üzerinden ilerlemesi.

5. “NoEstimates” session: kullanılabilecek iki farklı data’nın “Story Points” ve “Number of Stories”.

6. Test Driven-Development’dan sonra BDD’nin (Behavior Driven Development) de popülaritesi artıyor.

7.  BDD sayesinde “Yaşayan Dokümantasyon” hedefine ulaşılabilmesi hedefleniyor.

8. BDD Behavior = Context + Action + Outcome olarak düşünülmelidir.

9. BDD tasarımı sırasında; User Story, Acceptance Criteria ve Example’lar ayrı ayrı ortaya konulmalıdır.

10. BDD gerçekleştirilmesinde populer araçlardan biri olan Cucumber, Gherkin gibi bir language parser ile kullanılabilmektedir.

11. Test otomasyonu konusunda scripting dillerden Ruby, Python ve Grovy ön plana çıkmaya başladı.

12. DevOps & Instastructure as Code –  automated deployment’ın önemi artıyor.

13. DevOps – Docker, “Build, Ship and Run Any App, Anywhere” mottosuna sahip open-source bir araç.

Detaylı bilgi için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz: www.keytorc.com 

Close Menu