Skip to main content
search

Manuel Yazılım Testi Nedir?

Manuel yazılım testi, bir yazılımın doğru çalıştığını doğrulamak ve yaşanabilecek hataları tespit etmek için insanlar tarafından gerçekleştirilen test tipidir. Bu tipteki testler, yazılımın kullanıcı deneyimini, işlevselliğini, uyumluluğunu ve performansını değerlendirmek amacıyla yapılır.

Manuel yazılım testi şu adımlardan oluşur:

  • Test Planlama: Test senaryoları ve test kapsamını belirlemek için test planı oluşturulur.
  • Test Senaryolarının Tasarlanması: Test senaryoları, yazılımın farklı özelliklerini test etmek için hazırlanan adımlardan oluşur. Bu senaryolar, kullanıcı etkileşimlerini, işlevsellikleri ve hata durumlarını kapsayacak şekilde tasarlanır.
  • Test Ortamının Hazırlanması: Test yapılacak ortam, gereksinimlere uygun bir şekilde hazırlanır. Bu, test için gereken donanım, yazılım ve konfigürasyonları içerebilir.
  • Test Etkinliklerinin Yürütülmesi: Test senaryoları adım adım takip edilerek, yazılımın beklenen sonuçları üretip üretmediği gözlemlenir. Test senaryolarının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanıcı etkileşimleri simüle edilir ve yazılımın çıktıları kontrol edilir.
  • Hata Bulma ve Hata Raporlama: Test sürecinde bulunan hatalar tespit edilir ve bu hataların ayrıntıları, adımları tekrar üretebilmek için kaydedilir. Hatalar, yazılım geliştirme ekibine raporlanır ve düzeltilmesi için geri bildirim sağlanır.
  • Test Sonuçlarının Analizi: Test sonuçları ve hata raporları değerlendirilir, yazılımın performansı, kalitesi ve kullanılabilirliği hakkında bilgi sağlar. Gerekirse, testlerin tekrarlanması veya ilgili düzeltmelerin yapılması için yazılım geliştirme sürecine geri bildirim sağlanır.

Manuel yazılım testi, daha küçük ölçekli projelerde veya otomasyonun mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir. Ayrıca, test senaryolarının ve sonuçlarının esnek bir şekilde yönetilebilmesini sağlar. Ancak, büyük ve karmaşık projelerde otomasyon test araçları ve yöntemleri ile birlikte kullanıldığında daha verimli bir test süreci sağlayabilir.

 

Hazırlayan

Büşra Çelikcan

Software Test Engineer  @Keytorc

Close Menu