Skip to main content
search

Performans testleri nasıl yapılmalı?

By 2014-01-13No Comments

Günümüzde organizasyonlar ve iş süreçleri büyük ölçüde yazılım uygulamalarına bağımlıdır. Şirketler çok çeşitli sayıda ve iş-kritik işlemleri gerçekleştirmek için bu uygulamaları sıklıkla kullanırlar. Dolayısıyla tüm bu sistemler, işlemleri beklendiği gibi gerçekleştirmeli ve gerektiğinde erişilebilir olmalıdır.

Yazılım Mühendisliği’nde performans testlerinin amacı, bir sistemin kritik önem derecesindeki, yüksek riskli bileşenlerinin belirli bir iş yükü altında nasıl çalıştığının belirlenmesidir. Ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve kaynak kullanımı gibi sistemin önemli kalite özelliklerini doğrulamak için yapılan bu testleri gerçekleştirmek bir tercihten çok zorunluluktur.

Performans Testlerinin amacı uygulamaların yük ve stres testlerinin test otomasyon aracı ile yapılarak, en az hata ve en yüksek performans ile kullanıma alınmasının sağlanmasıdır.

Keytorc olarak uygulamakta olduğumuz Performans test yaklaşımımız aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır;

 • Performans Test Stratejisinin Belirlenmesi
  • Risklerin, Rol ve Sorumlulukların Belirlenmesi
  • Performans Test Araçlarının Belirlenmesi
 • Performans Test Süreçlerinin Oluşturulması / İyileştirilmesi
 • Performans Testlerinin Planlanması
  • Performans Gereksinimlerinin Toplanması ve Belirlenmesi
  • Test Edilecek ve Edilmeyecek İşlemlerin Belirlenmesi
  • İşlem Bazında Yük Seviyelerinin ve Senaryolarının Belirlenmesi
 • Performans Testlerinin Hazırlanması ve Koşumu
  • Test Senaryolarının (script’lerin) Hazırlanması
  • Test Senaryolarının (script’lerin) Çalıştırılması
 • Performans Testlerinin Raporlanması
  • Performans Test Sonuçlarının Analizi ve Raporlanması

Performans Testleri  ile ilgili sunumumuzu incelemek için: http://www.slideshare.net/keytorc/keytorc-performance-testing-slideshare

Leave a Reply

Close Menu