Skip to main content
search

Temel sigortacılık yazılımlarını açık sistemlere taşıyan uluslararası firma, ürününün Kullanıcı Kabul Testleri kapsamında gerçekleştirilecek performans testleri için Keytorc’u tercih etti. Firmanın canlı sistem kullanımının simule edildiği testlerde, acente ve satış kanallarının oluşturacağı yüzlerce kişilik bağlantı yükü modellenerek, sistem üzerinde teste tabi tutuldu. Gerçekleştirilen çalışmalar;

  • Test senaryolarının ortaya konulması
  • Yük modelinin oluşturulmasu
  • Test kodunun geliştirilmesi
  • Test altyapısının oluşturulması
  • Testlerin gerçekleştirimi
  • ve Raporlama

olarak özetlenebilir. Elde edilen veriler sonucunda gerçekleştirilen çıkarımlarla firma, mecut yazılım ve sistem altyapısının hangi seviyeye kadar operate edebileceğini öğrenmenin yanında, sistemin ne koşullarda(SLA) kullanılabileceği hakkında da fikir sahibi oldu.

Performans Test Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.keytorc.com/yazilim-performans-testleri/

Leave a Reply

Close Menu