Skip to main content
search

1. Servis Odaklı Mimari (SOA) nedeniyle artan entegrasyon testi ihtiyacını, doğru test teknikleri kullanarak daha kısa sürede karşılayın

2. Test planlaması yaparken Service Orchestration ve Service Registry ekipleriyle birlikte çalışın

3. Microservices ve SOA desteği olan test otomasyon araçları ile servis güncellemeleri/eklemeleri sonrasında gerekli olacak regresyon testi ihtiyacını hızla karşılayın

4. Microservices ve SOA altyapınızın performans ve güvenilirlik KPI’larını Cloudbazlı performans testleri ile yük altında ölçümleyin

5. Black Box test teknikleri dışında servis bazlı test kapsama yüzdelerini ölçümleyebileceğiniz White Box test tekniklerini, statik kod testi ve entegrasyon yönetimi araçlarını kullanın

Close Menu