Skip to main content
search

1. Seçtiğiniz cloud sistem üzerinde kullanıcılarınızın sisteme eriştikleri bölgeleri göz önüne alarak performans testi yapın.

2. Stres testi yaparak cloud sistemin kırılma noktasını bulun. Servis sağlayıcınızın hızlı bir şekilde altyapıyı değiştirebileceğinden emin olun. 

3. Bilgi güvenliğinin önemini unutmayın. Standart güvenlik testleri ile sistem açıklarınızı hızlıca ortaya çıkartın. 

4. Hardware gibi bileşenleri içeren felaket senaryonuzu test edin. Cloud sağlayıcınızın ne kadar hızlı çözüm ürettiğini ölçümleyin.

5. Var olan sistemin kapasitesini ölçmek için kapasite testi gerçekleştirin.

6. Her test aktivitesinde çıkan hatayı ve servis sürelerini ölçümleyin. Verileri birbiriyle karşılaştırın ve Cloud sağlayıcınızın olgunluğundan emin olun.

7. Performans monitörleme çözümleri kullanarak çıkan hataların hangi katmanda gerçekleştiğini gözlemleyin.

8. Cloud üzerinde bir test ortamı kurarak mobil testlerinizde daha fazla cihaz ile test koşun ve test kapsamınızı arttırın.

9. Performans testi yaparak gerçekleşmesi istenen istekle, isteğin gerçekleşmesi arasındaki zamanı ölçün.

10. Finansal analiz yaparak, kısa ve uzun dönem kullanımlar kâr/zarar dengesini gözetin.

Close Menu