Skip to main content
search

1. IT sektörünün %9 gibi ortalama bir ivme ile sürekli ve reel olarak büyümesi.

2. Büyüyen sektör ihtiyaçlarına paralel olarak her alanda artan iş gücü gereksinimi.

3. Rekabetçi piyasa koşulları nedeniyle müşterilerin düşük maliyet ve yüksek kalite beklentisi.

4. Yazılım projelerinin %56 oranında başarısız, %90 oranında geç teslim ediliyor olması.

5. Global ve yerel anlamda elde edilen tecrübe ve araştırmaların, Test Mühendisliğine olan ihtiyacı kesin olarak belirtmesi.

6. Yazılım Mühendisi/Test Mühendisi oranının hedeflenenin altında olması nedeniyle, kısa ve orta vadede bu alanda daha fazla istihdam yapılacak olması.

7. Scrum, Lean, Kanban gibi iteratif geliştirme metodolojileri ile artan test ihtiyacı.

8. Ürünlerin fonksiyonel gereksinimlerinin yanında, fonksiyonel olmayan gereksinimlerinin de ön plana çıkması ile Performans, Güvenlik, Kullanılabilirlik gibi alanlarda özelleşmiş uzman personel gereksinimi

9. Projelerin herhangi bir parçasına odaklanmak yerine, büyük resmi görerek üst seviye pozisyonlara geçişte avantaj sağlaması.

10.   İş bilgisi veya teknik yetkinliklere sahip kişilerin ilerleyebilecekleri bağımsız kariyer yollarının bulunması.

Close Menu