Skip to main content
search

ISTQB Yazılım Test Türkçe Terimler Sözlüğü Yayımlandı!

By 2014-05-06No Comments

Yazılım Test ve Kalite Derneği tarafından ISTQB (International Software Testing Qualifications Board – www.istqb.org ) yazılım testi terimler sözlüğünün (ISTQB Software Testing Glossary) Türkçeleştirme çalışması  tamamlanmış ve Yazılım Test ve Kalite Derneği (www.turkishtestingboard.org)  web sitesi üzerinde yayınlanmıştır

Çalışmanın önsözünde alttaki açıklamalara yer verilmiştir:

  •  Sözlük farklı sektörlerden Yazılım Testi alanında uzmanlaşmış 13 profesyonelin yoğun çalışması sonucu ortaya çıkmıştır.
  •  ‘ISTQB Standard glossary of terms used in Software Testing Versiyon 2.2’ referans alınarak hazılanan terimler sözlüğü, yazılım test mühendisliğinin hem kendi arasında hem de diğer disiplinlerle olan etkileşiminin daha sağlıklı bir şekilde sağlanması için yapılmış bir çalışmadır. Türkçeleştirme çalışması yapılırken test disiplinin iç içe çalıştığı iş analistliği, kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım geliştirme ve proje yönetimi gibi disiplinlerde kullanılan terimlere de dikkat edilmiş, bunlarla da uyumlu olmasına çalışılmıştır
  • Türkçe terimler sözlüğünün yaşanan gelişmeler ışığında her zaman güncel olabilmesi için sözlük ile ilgili önerilerinizi info@turkishtestingboard.org e-posta adresine gönderilebilirsiniz.

 

Leave a Reply

Close Menu