Skip to main content
search

Geliştirdiğimiz yazılımın beklentiye uygun ve istenildiği gibi çalıştığını test etmek geçmişten bugüne kritik bir aşamadır. Her sektörde olduğu gibi yaptığımız işin çıktısı, yani uygulamalar ve yazılımlar, müşteriye ya da kullanıcıya sunulacaktır. Kullanıcıların gitgide yükselen kalite ve kullanıcı deneyimi beklentilerini karşılayabilmek için ise uygulamaların ortaya koyduğu gereksinimleri karşılayıp karşılamadığından emin olmalıyız. Bu yüzden gerekli kontroller ve testler sağlanmadan başarılı bir yazılım geliştirme döngüsünü tamamlayabilmemiz artık pek mümkün değil.

Yazılım sektörü, müşterinin yani son kullanıcının ihtiyaçlarını, analizler ile belirleyerek, geliştirilen uygulamaları müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde teslim eder. Bu analiz sonucunda geliştirilen ürünün son kullanıcıyı memnun etmesinin en önemli unsurlarından biri de kalitedir. Kaliteli bir yazılımın ise kullanıcı beklentilerine ve gereksinimlerine uygun olması ve doğru çalışması gerekir.

Geliştirilen yazılımda, binlerce satırlık kod bulunabilir. Kodun detaycı ve karmaşık yapısından dolayı gözden kaçırılan hatalar olabilir. Bir yazılımda farklı sebeplerden kaynaklanan çeşitli hataların meydana çıkması çok normaldir. Yazılımın alanına göre bu hataların kritikliği ve doğuracağı sonuçlar değişebilir. Örneğin, finans uygulamasında yapılan bir hata maddi kayba yol açabilirken, askeri bir uygulamada yapılan bir hata can kaybına neden olma riskini taşır. Bu nedenle profesyonel kullanılacak tüm yazılımlardaki hataların bulunması ve düzeltilmesi gerekir. 

Tüm bunlardan ötürü yazılımda kaliteyi sağlayabilmek için yazılım test çalışmalarının yürütülmesi gerekir. Yazılım test çalışmaları, geliştirilen ya da geliştirilmekte olan yazılımların içerisindeki hataların bulunup düzeltilmesi, yazılımların hata içermediğinin ve doğru çalıştığının kanıtlanması amacı ile yapılan işlemlerdir. Bu işlemler sayesinde gözden kaçırılan en ufak detayı fark edip büyük bir krizi önlememiz mümkün olur.

Test çalışmalarının, yazılım geliştirmenin başlangıç safhası olan gereksinimlerin belirlenmesi aşamasından başlayıp, müşteriye teslim aşamasına kadar devam eden bir süreçte belirli ilkelere uygun sürdürülmesi gerekir. Yazılım testi sadece geliştirilen koddaki hataların bulunması değil, geliştirme esnasında hata oluşmasını önleyecek yaklaşımların uygulanmasıdır. Geliştirme sürecinin başlangıç aşamalarında tespit edilen bir hatanın maliyeti ile müşteriye teslim edildikten sonra tespit edilen bir hatanın maliyeti arasında ciddi farklar olabilir. Bu nedenle oluşabilecek hataların mümkün olduğunca erken bulunması için çalışmalar yapılmalıdır.

Test işlemleri, yazılım geliştirme sürecinin başlangıç safhasından itibaren vazgeçilmez bir parçadır. Ayrıca yazılımların test edilebilir olması önemli bir kalite kriteridir. Yazılımın bu kriteri sağlayabilmesi için, ilk aşamada kalite gereksinimlerinin belirlenmesi ve test planının yapılmış olması gerekir. Geliştirme aşamasında da bu gereksinimlere uygun çalışmalar yapılmalıdır. Böylelikle ileri aşamalarda test edilebilir bir yazılım meydana getirilmesi için adım atılmış olur.

Test işlemlerini ve rolünü daha iyi anlayabileceğimiz bir yazılım geliştirme metodu olan V-modeli aşağıda gösterilmiştir. V yazılım geliştirme modelinde yazılım geliştirme döngüsündeki her aşama için bir test aşaması mevcuttur. 

Yazılım-Geliştirme-Sürecinde-Testin-Rolü-V-Model

Yazılımlardaki kalite problemlerinden kaynaklanan son kullanıcıların yaşadığı olumsuz deneyimlerden ötürü, ülkemizde de test ve kalite departmanlarına verilen önem her geçen yıl daha da artıyor. Bu da yazılım geliştirme sürecinde testin rolünün ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır.

Yazılım-geliştirme-sürecinde-testin-rolü-tester-developer-ratio

Esra Çakmaklı

Yazılım Test Mühendisi

Close Menu