Skip to main content
search

 

  1. Kodlama aşamasına geçmeden önce analiz hatalarını bulmak için statik test tekniklerini uygulayın
  2. Yazılımın aynı bölümlerini sürekli test etmek yerine farklı alanlarını test ederek test kapsamını artırmak için Equivalence Partitioning (denklik sınıfı) test tekniğini kullanın
  3. Koddaki sınır değerlere yönelik özellikle  >=, <= hatalarını yakalamak için Boundary Value (sınır değerler) test tekniğinden faydalanın
  4. İş kurallarının ve çok fazla test verisi ile koşum yapılmasını gerektiren farklı kategoride test senaryolarının hazırlığında Decision Table (karar tablosu) test tekniğini kullanın
  5. Decision Table tekniğiyle hazırlanan test senaryolarının tamamını koşmak için yeterince zamanınız yoksa Pairwise (ikili) test tekniğini kullanın
  6. Analiz dokümanlarında alternatif ve istisnai senaryo sayılarının fazla olduğu durumlarda Use Case (kullanım senaryosu) test tekniğini kullanın
  7. Gömülü yazılımlarda sistemin farklı durumlarını ve bunlar arasındaki geçişleri test etmek için State Transition (durum geçişi) test tekniğini kullanın
  8. Kodun içerisine girerek test kapsamına yönelik analizler yapmak için white-box (beyaz kutu) decision / statement (karar / talimat) test tekniklerini kullanın
  9. İteratif / Çevik yazılım geliştirme metodolojilerini kullandığınız projelerde Exploratory (Keşif) test tekniğini kullanın
  10. Test senaryolarının yazılımcılar ve diğer test mühendisleri tarafından rahat anlaşılabilmesi için tüm adımları açık, net ve mantıksal bir sıralama ile yazın
Close Menu