Skip to main content
search

Yaşadığımız hızlı ve dinamik dijitalleşme çağında, sektör fark etmeksizin tüm organizasyonlar Agile transformasyon rüzgarına kapılmış durumda. Dijital dönüşümde en büyük görev IT organizasyonlarına düşüyor. Bu dönüşüm rüzgarında gelişmelere ayak uydurabilmek için Yazılım Test Mühendisi olarak “Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?” sorusunu birlikte çözümleyelim.

Yazılım Test Sertifikaları ve Farklı Metodolojiler/Pratikler

Uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlar edinmek isteyenler ise International Software Testing Qualifications Board Foundation Level (FL) sertifikasyonunu ve akabinde Advanced Level Test Analisti sertifikalarını alabilir. Uluslararası boyutta Yazılım Test Temelleri, Test Projelerinin Yönetimi, Risk Yönetimi, Olay Yönetimi gibi konular ile ISTQB® sertifikasyon sürecinde yol alınabilmektedir. Nesne tabanlı programlama dilleri ve/veya script dillerinden en az bir tanesinde uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olmak deneyimi sağlamlaştırır. ISO ve MIL-STD Standartları ile yönetim sistemleri terminolojisine hâkim olmak uluslararası boyutta ürün ve kalite sürekliliğinini sağlar. Son olarak, DevOps pratikleri ve metodolojilerini benimseyen kurumlarda deneyim kazanmak hızlı bir şekilde teknolojik gelişmeleri takip edip adapte olmanızı sağlayarak gelişiminize katkıda bulunur.

Değer Katmak

Yazılım test mühendisi olarak bakış açımızın temelinde, şirketlerin “biz” kavramını oluşturarak etik duyarlılığa sahip olmaları tüm paydaşları için önem taşıyor. Kendi hedef, kültür, misyon, vizyon ve değer yargıları ile örtüşen organizasyonların parçası olmak kariyerimize doğrudan olumlu yönde etki eder.

Deneyimleri Paylaşmak

Farklı disiplinlerde tecrübesi olan, farklı bakış açılarına sahip insanlarla bir araya gelerek paylaşımlarda bulunmak kişisel gelişimin en önemli unsurlarındandır. Edinilecek içgörüler ile kişiler kendi motivasyonlarımızı keşfediliriz. Bunun için değer katabilecek ve ilham veren teknik, ekonomik, sosyal organizasyonlara katılarak bakış açımızı genişletebiliriz.

Yazılım Test ve Diğer Alanlarda Donanımlı Olmak

Kariyer hayatımızı bir adım daha ileriye taşıyabilmek için çok çaba sarf etmek gerekiyor. Çalıştay, seminer, konferans, workshop veya eğitimlere katılmak fark yaratmanız için imkanlar sağlayacaktır. Bu gibi etkinliklerden aldığımız ilhamla içimizdeki potansiyeli pratiğe dönüştürebilir ve yönlendirilebiliriz. Teknik olarak yapılacaklar listesinin ilk adımında, farklı test tipleri ve seviyelerindeki yazılım test türlerine dair güncel okumalar yapmak, online ve offline eğitimlere katılmak bulunuyor.

Close Menu