Skip to main content
search

Devlet ve Kamu Yazılımı Testi

Bilgi Alın

Hükümet web siteleri çökerse, nüfusun tamamı bu durumdan olumsuz etkilenir. Bu nedenle, kamu sektörü kurumlarının kapsamlı testlerin yapıldığından emin olma sorumluluğu vardır.

Kamu sektörü varsayılan olarak dijital yaklaşımı benimserken – genel olarak halka ulaşmak demek, herkes için işe yarayan bir hizmet yaratmak demektir. Olağanüstü bir kullanıcı deneyimi ile yalnızca işlevsel ve erişilebilir olması değil, aynı zamanda güvenli ve sürdürülebilir olması da gerekir. Kendimizi, kullanıcılarınızın deneyimini iyileştirmeye ve kuruluşunuza somut faydalar sağlamaya yardımcı olabilecek uzun vadeli bir ortak olarak görüyoruz.

Test Yetenekleri

Keytorc, endüstri çapında en iyi uygulamaları kullanan deneyimli, yetenekli bir iş gücüyle yüksek kaliteli test hizmetleri sunar. Şimdiye kadar kamuya verilen hizmetler sadece aşağıdakiler ile sınırlı olmamak üzere;

1

Performans ve Yük Testi

Yazılım ürünü veya sistemleri için çalıştırılacak test türlerine göre Yük, Stress, Dayanıklılık, Ani Yüklenme ve Ölçeklenebilirlik gibi alt test türlerinde performans testleri yapılır. Gereksinimlere göre yürütülecek bu performans test türleri ile ilgili yazılım ürünü ve projesinden beklenen performans düzeyi gözlemlenir.
2

İşlevsellik Testi

Yazılım sistemini işlevsel gereksinimlere/şartnamelere göre doğrulayan yazılım testidir. İşlevsel testlerin amacı, uygun girdi sağlayarak ve oluşacak çıktıyı işlevsel gereksinimlere göre doğrulayarak yazılım uygulamasının her bir işlevini test etmektir.
3

Olağanüstü Durum Kurtarma Testi

Olağanüstü durum kurtarma testi, bir kuruluşun iş sürekliliği ve olağanüstü durum kurtarma planının önemli bir unsurudur.
Olağanüstü durum kurtarma (Disaster Recovery) planı, bir işletmenin tüm verileri kurtarmasını, iş açısından kritik uygulamaların geri yüklemesini ve operasyonlarda ciddi bir kesinti olması durumunda operasyonların devamlılığını sağlamak için ayrıntılı testler uygulama sürecidir.
4

Kullanılabilirlik Testi

Kullanılabilirlik Testi, bir ürünün içerdiği kullanılabilirlik hatalarını en aza indirerek ürünü optimize etmeyi amaçlar. Kullanılabilirlik testlerinde sadece ürün bulunurluğu değil, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları da gözlemlenir.
Kullanılabilirlik Testinde, prototip aşamasında bir ürünle ilgili hatalar ve kullanıcı iç görüleri önce gözlemlenir, ardından gözlemler doğrultusunda düzenlemeler yapılır.
5

API Testi

Yazılım uygulaması geliştirmede API, sunum (UI) ile veritabanı katmanı arasındaki orta katmandır. API'ler, bir yazılım sisteminden diğerine iletişim ve veri alışverişini sağlar.
API testi, işlevsellik, güvenilirlik, performanstan güvenliğe kadar API'leri doğrudan test eden bir yazılım testi pratiğidir. Entegrasyon testinin bir parçası olarak API testi, kısa bir süre içinde yapı mimarisinin mantığını etkin bir şekilde doğrular.
6

Test Otomasyonu

Test otomasyonu, gereken özel kaynaklar nedeniyle genellikle sınırlıdır ve pahalıdır. 2020-2021 Dünya Kalite raporu, testlerin yalnızca %15'inin otomatikleştirildiğini (ve bunun temel olarak birim testini içerdiğini) ve QA etkinliklerinin ortalama BT bütçesinin %22'sini tükettiğini ortaya çıkardı. Bu alanda verimlilik kazanımları için önemli bir potansiyel hala bulunmakta.

Devlet ve Kamu Yazılımı

Sorularınız var mı?

Test
Yayınları

#Kitaplar
#Raporlar
#Akademik Makaleler

Test
İnovasyonları

#Test Otomasyonu
#Performans Testi
#Test Capability Rating

Close Menu