Skip to main content
search

Sağlık Yazılımı Testi

Bilgi Alın

Sağlık sektöründeki büyük dijitalleşme ve özellikle Covid 19 pandemisi sırasında ortaya çıkan uzaktan tanı yetenekleri sebebiyle, bilgi teknolojilerinin (BT) sağlık çözümlerinin her köşesine nüfuz etmesi hızlandı. Sağlık bilişimi sektörünün 2021 yılına kadar yıllık %15,9 büyüme oranıyla 280,25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu muazzam büyüme, hayati önem taşıyan bu BT sistemlerinin uygun şekilde test edilmesi gerekliliğini beraberinde getirdi.

 

Diğer sektörlerin BT çözümlerinin test edilmesinin yanı sıra, sağlık için BT çözümleri özel ihtiyaçlar gerektirir. Kullanılabilirlik, birlikte çalışabilirlik, performans ve endüstri yönetmeliklerine uygunluk, sağlık hizmeti yazılımlarını test ederken dikkate alınması ve proje ihtiyaçlarına göre ince ayarlanması gereken bazı hususlardır.

Kullanılabilirlik Testi

Farklı kullanıcıların, rollerin, kullanıcı izinlerinin ve düzenleyici sorunların çeşitliliği, çok çeşitli ve kapsamlı bir kullanılabilirlik testi senaryoları seti ihtiyacını doğurur. Bu test senaryoları, özel test tasarım teknikleri kullanılarak kullanıcı hikayelerinden türetilebilir. Günlük kullanıcı hikayelerine ek olarak, senaryolar aşağıdakiler gibi alternatif ve istisnai senaryoları içerebilir:

1

Kabul formunun doldurulması ve onay formunun yanlış kimlik numarası ile imzalanması
2

Bir hastanın hayati bilgilerini yanlış soyadıyla kaydetme
3

Bir çocuk hastayı muayene etmek, teşhis etmek ve tedavi etmek
4

Standart olmayan bir tarih için bir sonraki ziyareti planlamak

Birlikte Çalışabilirlik Testi

Karmaşık bir ekosistemin parçası olarak, sağlık yazılımının işlevselliği, diğer sistemlerle etkileşimlerine göre test edilmelidir. Açık gibi görünse de, birlikte çalışabilirlik testi, diğer etkileşimli bileşenleri veya sistemleri kullanılabilir hale getirmek veya gerekli taslakları geliştirmek için büyük çaba gerektirir. Bu nedenle, birlikte çalışabilirlik testi, çok iyi test planlaması, risk tanımlaması, risk yönetimi ve teste dahil edilecek sistemlerin önceliklendirilmesini gerektirir.

Performans Testi

Sağlık hizmetleri yazılımı, özellikle acil önlem alınması gerektiğinde, örneğin bir hastanın alerjilerinin hemen aranması gerektiğinde, tutarlı performans sağlamalıdır. Bu nedenle, sağlık yazılımları kapsamlı performans testlerine tabi olmalıdır.

 

Performans testi sırasında, sağlık yazılımının belirli koşullar altında kullanılan kaynaklara göre uygun performansı sağlama yeteneği izlenir. Sağlık hizmeti yazılımının performans testi, aşağıdakilere ayrılabilir:

1

Zaman davranışı, işlevleri yerine getirirken uygun yanıt ve işlem süreleri ve çıktı oranları sağlama yeteneği
2

Kaynak davranışı, sağlık hizmeti yazılımı işlevini yerine getirirken uygun miktarda ve türde kaynak kullanmak

Sağlık Sektörü Yönetmeliklerine Uygunluğun Sağlanması

Birçok sağlık kuruluşu siber saldırılar yaşadı ve 2022’de sağlık tesislerine yönelik saldırıların oranının daha da artması bekleniyor. Kişisel sağlık bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve uygun şekilde işlenmesini sağlamak için sağlık yazılımının KVKK uyumluluğu doğrulanmalıdır.

Sağlık Yazılımı Testi

Sorularınız var mı?

İlgili
Yayınlar

#Kitaplar
#Raporlar
#Akademik Makaleler

İlgili
İnovasyonlar

#Test Otomasyonu
#Performans Testi
#Test Capability Rating

Close Menu