Skip to main content
search

Savunma Yazılımı Testi

Bilgi Alın

Güvenlik açısından kritik olması nedeniyle, test edilirken savunma yazılımına özel önem verilmelidir. Özünde risk yönetimi süreci yatmaktadır. Uygun risk tanımlama, risk değerlendirmesi ve risk azaltma süreci olmadan, yazılım test etme çabaları etkin ve verimli bir şekilde kullanılamaz. Bu nedenle, yazılım geliştirme yaşam döngüsüne risk tabanlı bir test yaklaşımı uygulanmalı ve benimsenmelidir. Savunma yazılımının uygun ve titiz işlevsel testine ek olarak, aşağıdaki işlevsel olmayan nitelikler test stratejisinde ve/veya test planında ele alınmalıdır:

1

Güvenilirlik

2

Kullanılabilirlik

3

Bakım

4

Emniyet ve Güvenlik

Bu nitelikler nedeniyle, bu tür sistemlere bazen RAMS sistemleri denir.

Güvenilirlik Testi

Güvenilirlik testinde, ​savunma yazılımının belirli koşullar altında kullanıldığında belirli bir performans seviyesini koruma yeteneği test edilir. ISO 25010’a göre güvenilirlik testi aşağıdakilere ayrılabilir:

1

Hata Toleransı

Savunma yazılımının yazılım hataları veya arayüz ihlalleri durumunda performansı koruma yeteneği
2

Olgunluk

Savunma yazılımındaki arıza sıklığı
3

Kurtarılabilirlik

Performansı yeniden oluşturun ve bir arıza durumunda etkilenen verileri kurtarın
4

Kullanılabilirlik

Savunma yazılımının kullanım için gerektiğinde çalışır ve erişilebilir olma derecesi

Sürdürülebilirlik Testi

Sürdürülebilirlik testinde, belirli değişiklikleri yapmak için gereken çabaya dayanan bir dizi özellik test edilir. Sürdürülebilirlik testi ayrıca aşağıdakilere ayrılabilir:

1

Analiz Edilebilirlik

Eksiklikler veya yeni işlevler için teşhis edilme yeteneği
2

Değiştirilebilirlik

Değişikliklerin uygulanabilmesi için
3

İstikrar

Savunma yazılımının beklenmedik etkilerden kaçınma yeteneği
4

Test Edilebilirlik

Değişiklikleri test etmek için gereken çaba

Yukarıdaki listede test edilebilirlik, test otomasyonunda önemli bir başarı faktörüdür. Zayıf test edilebilirlik, test otomasyon çalışmalarında başarısızlıklara neden olur. Araç etkileşimine odaklanan otomatikleştirilebilirliğin yanı sıra, test edilebilirlik insan etkileşimi ve test etmeye odaklanır. Daha önce de belirtildiği gibi, test edilebilirlik, geliştiricilerin kodlama becerileri ve temiz kod ile doğru orantılıdır. Bazı teknolojiler, araç desteği ve kullanılabilirliği nedeniyle diğerlerinden daha fazla test edilebilir. Testi desteklemek için belirli özellikler eklenerek test edilebilirlik artırılabilir.

Güvenlik Testi

Güvenlik testi, savunma yazılımının güvenlik politikasını tehlikeye atmaya çalışarak bir sistemin tehditlere karşı savunmasızlığını değerlendirir. Güvenlik testi daha da ayrılabilir:

1

Gizlilik

2

Bütünlük

3

İnkar Edilememezlik

4

Hesap verebilirlik

5

Özgünlük

Savunma Yazılımı Testi

Sorularınız var mı?

İlgili
Yayınlar

#Kitaplar
#Raporlar
#Akademik Makaleler

İlgili
İnovasyonlar

#Test Otomasyonu
#Performans Testi
#Test Capability Rating

Close Menu