Skip to main content
search

Bankacılık Yazılımı Testi

Bilgi Alın

Finansal sistem içerisinde, büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahip olan bankacılık sektörü, ekonomik büyümede temel rol oynamaktadır.

Bankalar ticari işletme olarak kar amacıyla faaliyet gösteren ve üstlendikleri bir çok işlevle ekonomik sistemin bir parçasıdırlar.

Rekabet unsurları bankacılık sektörünün de dinamiklerinin belirlenmesinde etkili olmakla birlikte dijital çağın olanaklarıyla hizmet sunumunda, tüm sektör ve müşteri gruplarına eksiksiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı misyon edinmişlerdir.

Bankacılık Sektöründe Neden Test Yapılır?

1

Hızla gelişen teknolojiyle yeniliklerin artması, sektör içi rekabetin bir ayağını da bu alanda oluşturmaktadır. Kurumlar, kendi çalışanlarının, bireysel ve tüzel müşterilerinin gereksinimlerine çözüm sağlayacak daha karmaşık, fonksiyonalitesi yüksek, kullanılabilir, güvenilir, kaliteli yazılım ürünleriyle piyasada hızlıca yer almak istemeleri, paralelinde riskleri oluşturur.
2

Kısıtlı zamanda üretilen yazılım ürünü, kendi içerisinde karmaşık olmasının yanı sıra, bağlı olduğu mimari alt yapı ile içinde ve dışındaki sistemlere entegre olmuş olması, bu yazılım ürününü kullanıcılarının sahip olduğu cihaz, donanım kapasitesi, platform, versiyon vb. farklılıkların artışıyla, yazılım hatalarının daha fazla oluşmasına sebep olmaktadır.
3

Yazılım testi yapılarak hataların tespitinin yazılım yaşam döngüsünün en erken safhalarında bulunarak raporlanması amaçlanır, erken bulunan hataların çözüm maliyetleri, canlı ortamda oluşacak maddi ve repütasyon/itibar kayıplarından çok daha az olacağından, bankacılık sektöründe test büyük bir önem arz etmektedir.

Bankacılık Yazılımı Testi

Sorularınız var mı?

İlgili
Yayınlar

#Kitaplar
#Raporlar
#Akademik Makaleler

İlgili
İnovasyonlar

#Test Otomasyonu
#Performans Testi
#Test Capability Rating

Close Menu